Welkom in de kerk – vanaf 19 juli weer kerkdiensten

9 juli 2020
Harald Pouwels

Vanaf volgende week zondag hopen we weer live kerkdiensten te kunnen houden (om 9 uur, 12 uur en 19 uur). Uiteraard wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden die niet bij hetzelfde gezin horen. Dat betekent dat we per dienst maximaal 200 mensen kunnen ontvangen, waaronder in de komende morgendiensten ook veel familie van doopouders (2 dopen per dienst, maximaal 50 familieleden per dopeling). U kunt zich – zolang het maximum van 200 niet is bereikt – aanmelden https://spakenburg-zuid.nl/aanmelden (mocht u geen computer hebben, dan kunt u misschien een familielid of ander gemeentelid vragen dit voor u te doen). Aanmelding betreft steeds één kerkdienst. Ingang alleen via de Prinses Margrietstraat.

Regels die voor iedereen gelden:
– Kom niet als je verkouden bent of koorts hebt.
– We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
– Handen desinfecteren als je binnenkomt in de hal.
– Plaatsen worden aangewezen. We vullen de kerk van voor naar achter. We verlaten de kerk van achteren naar voren; ook aan het einde van de dienst worden aanwijzingen gegeven.
– Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst. Collectezakken in de hal. Daarnaast is het mogelijk om via de Maranatha-app of de bank een bijdrage te geven.

Mocht je tot een risicogroep behoren (mensen met onderliggend lijden en 70+) zijn van harte welkom, wel is het dan extra belangrijk om de basisregels op te volgen.