Voortgang beroepingswerk

8 december 2018
Johan Schelling

Op 1 december is er een hoorcommissie afgereisd naar Hardinkxveld om een dienst van ds. Meijer bij te wonen en gesprekken met hem en gemeenteleden te voeren. We zijn heel enthousiast teruggekomen en op onze vergadering van 3 december hebben we besloten om de kerkenraad te adviseren om de gemeente voor te stellen ds. Meijer te beroepen. Maandag vergadert het breed moderamen. Als zij ons advies overnemen, komt ds. Meijer op 16 december in de 2 ochtenddiensten “op beroep preken”. Aansluitend aan de kerkdienst is er – na een korte koffiepauze – direct een gemeentevergadering, waar de gemeente kan beslissen over het voorstel om ds. Meijer te beroepen.

Zodra het besluit van het moderamen bekend is zullen we dit via de diverse communicatiekanalen laten weten en zal er ook in het kerkblad van volgende week een bericht hierover staan.

Namens de beroepingscommissie,

Jaap de Graaf