Visie document “Op weg naar de volheid van Christus”

Home » Beperkte inhoud » Beperkte inhoud » Visie document “Op weg naar de volheid van Christus”

In 2010 zijn we als gemeente begonnen aan het project gemeenteopbouw. We hebben in die periode samen met de gemeente een plan opgesteld vanuit de vraag hoe wij ons zelf zien als gemeente in het licht van de Bijbel en als navolgers van Christus. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de uitvoering van dit plan maar bemerkten we ook hoe moeilijk dit is, ondanks de constante aanwezigheid van 4 predikanten.

In 2014 is er door de toenmalige kerkenraad in samenspraak met de predikanten gekeken hoe we nu verder moeten gaan. In deze periode speelde het emeritaat van ds. Scherff en ds. Blok. Er is destijds een plan uitgewerkt waarin vooral vanuit financiële overwegingen is gekeken naar het aantal predikanten. Er bleek toen geen draagvlak te zijn om vanuit financieel oogpunt te kijken naar het aantal predikanten. De opdracht werd: kijk vanuit een Bijbels verantwoorde visie naar gemeente-zijn en hoe de bearbeiding daarvan het beste vorm kan krijgen.

Door de predikanten is zo het visie document “op weg naar de volheid van Christus” opgesteld en de kerkenraad heeft hier in maart 2015 mee ingestemd. De vervolgstap is: hoe en met welke middelen gaan we uitvoering geven aan deze visie en hoe gaan we die vertalen naar de dagelijkse praktijk?

U/jij treft dit visiedocument hierbij op de website aan:  pdf

Vanuit de kerkenraad is al nagedacht over eventuele vragen die bij de gemeente leven met betrekking tot dit onderwerp en de mogelijke overgang naar 3 predikanten en 2 kerkelijk werkers.  Deze vragen zijn met de bijbehorende antwoorden verzameld in een apart document.  Dit document kunt u / kun jij hieronder downloaden:

Veel gestelde vragen & antwoorden:  pdf

 

samen_bouwen