Vertrouwenspersonen en Meldpunt Misbruik

Home » Vertrouwenspersonen en Meldpunt Misbruik

De kerk hoort een veilige plek te zijn.
Gelukkig is de kerk voor veel mensen een veilige plek, maar dat geldt niet voor iedereen…..
Binnen kerkelijke relaties komen ongewenste situaties en misbruik voor.

Daarom is binnen de Maranathakerk een gedragscode opgesteld.  Alle ambtsdragers en andere (vrijwillige) medewerkers verklaren door ondertekening dat zij zich aan de gedragscode zullen houden.
De tekst van deze gedragscode vind je hier: 

Heb jij problemen of vragen rondom ongewenste situaties of misbruik binnen de kerk? Neem dan contact op.

Vertrouwenspersonen in de Maranathakerk zijn:

Marjolein Koelewijn
José Kardol
Jeffry v.d Vuurst

Email: vertrouwenspersoon@spakenburg-zuid.nl
Liever persoonlijk contact.  De telefoonnummers van de vertrouwenspersonenen vindt je in de Maranatha-app.

Of neem contact op met het landelijk ‘meldpunt misbruik’ in interkerkelijke relaties:

Telefoon: 06-81080117  
Email:      info@meldpuntmisbruik.nl
Website:  www.meldpuntmisbruik.nl

meldpunt