Update Kerkelijk Werk Jeugd

24 februari 2017
Johan Schelling

Het vorige stukje in januari ging over geloofsgesprekken in de gemeente. Deze maand wil ik iets schrijven over de factoren waarom jongeren wel of niet naar de kerk gaan.

Er zijn 5 factoren:

  1. De ouders geloven en dragen dat ook uit.
  2. De boodschap in de preek moet aansluiten bij wat jongeren nodig hebben.
  3. In de kerk zijn leeftijdgenoten die ook geloven.
  4. Jongeren hebben een rol in de gemeente.
  5. Jongeren hebben geloofsvoorbeelden nodig in de gemeente.
De ouders geloven en dragen dat uit

Met grote stip op nummer een staan vader en moeder. De rol van de ouders in het voorleven en praten over het geloof blijkt een hele belangrijke factor. Als zij niet meer naar de kerk gaan, dan wordt de kans dat hun kinderen betrokken blijven bij de gemeente heel klein. Als vader en moeder wel naar de kerk gaan maar niet kunnen uitleggen waarom geloven voor hen belangrijk is, zowel in woorden als daden, is dan kans op kerkverlating bij hun kinderen heel groot. Daarom in geloofsopvoeding een taak van de hele gemeente. Goed jeugdwerk neemt de rol van de ouders dan ook serieus. In het voorstel voor het jeugdbeleid in de Maranathakerk ga ik hier verder op in.

De boodschap in de preek moet aansluiten

Als je vraagt aan een jongere waarom hij of zij niet meer (zo vaak) naar de kerk gaat, is er het antwoord ‘de kerk is saai’ of ‘ik verveel me’ of zelfs ‘ik krijg antwoorden op vragen die ik niet heb…’ Ze willen horen van een Evangelie dat er toe doet in hun leven. Dat gaat niet over een muziekband in de kerk of een geweldige jeugdspreker. Nee, het gaat veel verder.

Het is denk ik goed om leren luisteren naar wat er speelt bij jongeren. Op welke manier kan aansluiting gevonden worden? Verhalen en beelden en getuigenissen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Jongeren hebben leeftijdgenoten die ook geloven

Als je vrienden ook in de kerk zitten, kan dat positieve gevolgen hebben om betrokken te blijven als gemeentelid. Dus behalve ouders zijn ook vrienden van groot belang. Goed voor mij als kerkelijk werk jeugd mijn plaats te kennen J. Jongeren hebben leeftijdsgenoten nodig om zich thuis te voelen in de kerk. Jongeren die vrienden krijgen die niet betrokken zijn bij een kerk, lopen het risico meer en meer afstand te nemen van de kerk en geloof. Maar misschien nog belangrijk is het om ze helpen bij het handen en voeten te geven aan hun geloof.

Jongeren hebben een rol in de gemeente

Kinder- en jeugdleiders worden soms wel gezien als activiteitenbegeleiders. Ze rennen het vuur uit hun sloffen om het de jeugd naar de zin te maken met leuke knutselwerkjes en spannende activiteiten. Hun succes lijkt dan af te hangen van het aantal tieners en jongeren dat op de activiteiten afkomen. Op de dag dat de ‘wereld’ met beter vermaak komt, vertrekt de jeugd uit de kerk. Volgens mij kan het ook anders. Kinderen en jongeren kunnen óók organiseren, bidden of preken. Dat kan op jeugdvereniging en catechisatie maar ook bijvoorbeeld in de kring, bij de Alphacursus of tijdens een huisbezoek. Dat gebeurt nu al een beetje door de jeugdcommissie. Afgelopen zondagavond is er veel werk verricht door deze commissie. Dat kan nog breder worden aangepakt, bijvoorbeeld met een gespreksgroep na de dienst. Door jongeren actief te betrekken bij taken in de gemeente krijgen zij ook een rol en worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen toko. In het voorstel voor het jeugdbeleid voor de Maranathakerk ga ik hier verder op in.

Jongeren hebben geloofsvoorbeelden nodig

Jonge mensen hebben voorbeelden nodig. Dat kunnen vrienden zijn maar ook gemeenteleden. Jongeren zijn op zoek naar zichzelf en zoeken geloofsvoorbeelden zonder direct passende antwoorden te krijgen. Mensen in de gemeente kunnen prikkelend zijn in hun vragen aan jongeren. En ze kunnen jongeren uitdagen om hun eigen unieke relatie aan te gaan met God op een manier die bij hen past. Misschien is een pioniersplek, een soort herberg, buiten de kerk maar wel in het dorp, een mogelijkheid? Een plek waar (aankomende) kerkverlaters zich thuis voelen en waar onze gemeente een rol kan spelen.

Doe je/u mee, ideeën, tips?

Afke van der Velden
avandervelden@spakenburg-zuid.nl
tel. 06-1507436

afke_500