Update kerkelijk werk – Gemeenteopbouw

23 december 2016
Johan Schelling

De laatste weken van het jaar 2017. Een drukke tijd. Veel aandacht gaat uit naar het vieren van de komst van Jezus in deze wereld. Hij is het om Wie het in de bijbel draait. Hij is het ook om Wie het in de gemeente en in ons dagelijks leven draait. Het is geweldig mooi werk om te mogen nadenken over de vraag hoe we Hem centraal kunnen zetten in de gemeente en in ons leven. Hoe we daar in deze tijd vorm aan kunnen geven. Dat is momenteel waar ik veel mee bezig ben. In de wereld zie je structuren veranderen, allerlei verbanden worden losser. Tegelijk beïnvloedt de tijdgeest het denken en doen van mensen. Men is meer individualistisch, beleving en gevoel worden belangrijker en men wil variatie. Hoe ga je daarmee om in de kerk?

Jezus is 2000 jaar geleden naar deze wereld gekomen. Sinds die tijd is de wereld veranderd. Steeds weer hebben mensen moeten zoeken naar een vorm van Christus dienen in de tijd waarin ze leven. Gods Woord is onveranderlijk. Maar het vraagt van mensen die leven in de tijd dat ze vorm geven aan de navolging van Christus in de tijd waarin ze leven. Elke tijd kent zijn vragen en vormen, die zich uiten in een manier van leven en geloven. Wel moet het geloof en leven verankerd blijven in Christus, dat is de constante in alle veranderingen.

Er zijn veel veranderingen in onze tijd. Dat is een constatering. Ieder kan daar zijn oordeel over hebben, maar het dwingt wel tot nadenken over hoe we daar als navolgers van Christus in ons leven vorm aan geven. Dat kan onzekerheid geven, onrust, vervreemding misschien ook wel. Toch gaat het erom dat we ons verbonden weten in onze Heer, Christus Jezus, door zijn Heilige Geest. Zoals ook bij het avondmaal is gevierd: (1 Kor.10:17) Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Laten we met elkaar zoeken naar vormen om deze Heer, het Hoofd van zijn gemeente, te dienen in deze tijd. En laten we elkaar daarin ook ruimte en vertrouwen geven.

Wil je graag meedenken en meebouwen aan de gemeente van Christus? Of wil je op een andere manier meehelpen aan de opbouw van de gemeente? Laat van je horen! Ik ben in de kerk aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag van 9-14 uur. Reageren per e-mail of telefonisch mag ook!

Karin Koelewijn
kkoelewijn@spakenburg-zuid.nl
06-112 748 04

karin