Stille Week 10 t/m 15 april 2017

4 april 2017
Johan Schelling

Voor de zesde keer organiseert de GKV Spakenburg-Zuid voorafgaand aan Pasen de Stille week. Gedurende deze week is er iedere dag een samenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om te zingen, te luisteren en stil te zijn.

Het overkoepelende thema dit jaar is  ” Bewogen woorden – de gekruisigde Jezus spreekt je aan”.

  1. Zondag – “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” (Lucas 23:43)
  2. Maandag – “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”  (Lucas 23:34)
  3. Dinsdag – “Dat is uw zoon … Dat is je moeder.” (Johannes 19:26-27)
  4. Woensdag – “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46)
  5. Donderdag – “Ik heb dorst.” (Johannes 19:28)
  6. Vrijdag – “Het is volbracht!” (Johannes 19:30)
  7. Zaterdag – “Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.” (Lucas 23:46)

Het zijn bewogen woorden die Jezus vanaf het kruis spreekt. Tot op het kruis blijft Hij bewogen met mensen, waarvoor Hij zijn leven geeft. Daarom zijn het woorden die ook ons vandaag nog aanspreken.

Van maandag 10 april tot en met zaterdag 15 april is er iedere avond tussen 19:30 uur en 20:00 uur een samenkomst.  Op vrijdagavond om 19:00 uur  vieren wij het grote geschenk van onze Heer Jezus Christus met het Heilig Avondmaal. Op zaterdag 15 april vindt de samenkomst ’s morgens plaats, van 10:00 uur tot 10:30 uur.

Iedereen is van harte welkom om met ons stil te staan bij- en zich voor te bereiden op het paasfeest!

doornenkroon021