Stellingen Gemeenteproject week 4

25 maart 2017
Johan Schelling

Feest van het koninkrijk

Stellingen / Bespreekpunten Week 4

  1. Ik vind het moeilijk om te geloven dat God al mijn zonden vergeeft.
  2. Als je beseft wat God jou allemaal vergeven heeft, is het niet moeilijk meer om een ander te vergeven.
  3. Ik vraag regelmatig vergeving aan een ander.
  4. Als jij niet vergevingsgezind bent, zal God jou ook niet vergeven.
  5. Iemand die geen berouw heeft, hoef je ook niet te vergeven.