Stellingen Gemeenteproject week 3

18 maart 2017
Johan Schelling

Feest van het koninkrijk

Stellingen / Bespreekpunten Week 3:  Geef ons heden ons dagelijks brood

  1. Mijn ‘dagelijks brood’ en Gods koninkrijk hebben weinig of niets met elkaar te maken.
  2. Ik ben zo druk met mijn dagelijks brood, dat ik alleen op zondag tijd heb voor Gods koninkrijk. Zorgen voor morgen is toch ook onze verantwoordelijkheid?
  3. Ik heb ook door de week wel tijd om Gods koninkrijk te zoeken (Mt 6: 33), maar weet niet goed hoe je dat doet …
  4. Dat ‘al die andere dingen’ (eten, drinken, kleding – Mt 6: 25-32) je erbij gegeven worden, is voor mij een grote vraag. Kijk maar eens naar de 3e wereld landen.
  5. Ik vind het heerlijk om mijn zorgen en bezorgdheid in Gods hand te leggen!