Stellingen Gemeenteproject week 2

11 maart 2017
Johan Schelling

Feest van het koninkrijk

Stellingen en bespreekpunten bij week 2: “Uw koninkrijk komt… (niet)”

  1. Wat merk jij wel/niet van Gods Koninkrijk in de wereld om je heen en/of in je eigen leven?
  2. “Het Koninkrijk van God is in de hemel. Hier niet. Dit is een tranendal.”
  3. Wat zijn jouw verwachtingen van Jezus?
  4. Jezus somt in zijn antwoord naar Johannes de Doper verschillende teksten uit Jesaja op (26:19, 29:8, 35:5-6 en 61:1-3). Leg Jesaja 61:1 eens naast het antwoord van Jezus in Matteüs 11:5.
    Welke noemt Jezus niet? Wat betekent dat? En wat vind je daarvan?
  5. Jezus noemt verschillende kenmerken van zijn Koninkrijk in zijn antwoord (Matteüs 11:5). Het loopt uit op een climax. Welke kenmerken worden zichtbaar in je eigen gemeente?