Stellingen gemeenteproject week 6

8 april 2017
Johan Schelling

Feest van het koninkrijk

Stellingen/bespreekpunten bij week 6:

  1. Wie echt gelooft, is altijd vol van de H.Geest (vgl. Ef 5:18).
  2. Van Gods Koninkrijk is in deze wereld steeds minder te zien.
  3. Bijzondere gaven als gebedsgenezing en tongentaal zijn niet belangrijk (vgl. 1 Kor 14).
  4. Gebedsverhoring is teken van Jezus’ Koningschap.
  5. Het Paradijs is iets van de toekomst (Lk 23:43).
  6. Sterfbed-bekeringen bestaan niet.