Stellingen Gemeenteproject week 5

31 maart 2017
Johan Schelling

Feest van het koninkrijk

Stellingen/bespreekpunten bij week 5: “Hoor de weg naar het leven!”

  1. Stelling: “In de kerk gaat het om leven of dood. Zo ervaar ik dat ook.”
  2. Bespreek met elkaar de bekende plaat van “de brede en de smalle weg.” Wat is volgens jou ‘leven met Jezus Christus?’
  3. Wat is het verschil tussen beproeving en verzoeking/verleiding? (Jakobus 1:12-18)
  4. Zie je dit ook scherp in jouw leven? Wat kan jij hiermee?
  5. Jezus leert je bidden voor bescherming van God tegen het kwaad (‘leid ons niet…’) en voor verlossing van het kwaad (‘verlos ons van de boze’). Hoe reëel is het kwaad voor jou?
  6. Lees aub Romeinen 8:38-39. Wat zegt dit over God en wat zegt dit over jou?
  7. Stelling: “weet wie je bent in Christus. Het zal je bevrijden.”