Renovatie Kerkzaal – Kerken in Noord

12 maart 2020
Johan Schelling
Op donderdag 20 februari kwamen verschillende commissies van Spakenburg-Zuid bij elkaar in de Noorderkerk.  Hier werd besproken hoe de zaken worden aangepakt wanneer de Maranathakerk gesloten is vanwege de renovatie van de kerkzaal. Hieronder vind je meer informatie over de onderwerpen die op deze avond werden besproken.

De periode

De vernieuwing van de kerkzaal zal direct na Pasen plaatsvinden. Per 14 april 2020 is de kerkzaal dus gesloten. Volgens de planning zal deze dan enkele maanden later, op 5 juli 2020, opengaan en vanaf dan zullen de diensten weer plaatsvinden in de Maranathakerk.

Het bijgebouw & de zalen

Het bijgebouw, en daarbij dus de zalen, blijven open tijdens de renovatie. Deze kunnen gewoon gebruikt worden voor catechisaties, verenigingen, vergaderingen, etc.

De kerkdiensten

De tijden voor de kerkdiensten zullen wat veranderen als we in de Noorderkerk  kerken. De kerkdiensten zien er als volgt uit:
  • 09.15 uur → kerkdienst Noorderkerk
  • 11.00 uur → kerkdienst Maranathakerk
  • 19.00 uur → gezamenlijke kerkdienst Noord en Zuid
De capaciteit van de Noorderkerk is groter dan die van de Maranathakerk. Hierdoor verwachten wij dat er, in plaats van de dubbele diensten die wij gewend zijn, in één ochtenddienst genoeg plek zal zijn voor alle leden van Spakenburg-Zuid. Iedere kerk neemt de eigen ochtenddiensten voor haar rekening. Deze wordt dus door de desbetreffende gemeente samengesteld; hierdoor veranderd er in feite niets. De avonddiensten zullen gezamenlijk worden gehouden, hiervoor zal een taakverdeling gemaakt worden. Er wordt rekening gehouden met bijzondere diensten zoals jeugddiensten, doopdiensten, etc.

Hoe gaat dat met de bijzondere diensten?

  • De doopdiensten gaan verder volgens het bekende rooster.
  • Er is contact gezocht met de jeugdcommissie van Spakenburg-Noord om te kijken of het mogelijk is om een gezamenlijke jeugddienst te houden in mei.
  • De trouwdiensten zullen verlopen via het kerkelijk bureau.
  • De rouwdiensten zullen verlopen via de kosters. Zij zullen dit in juiste banen begeleiden.
  • Tijdens Pinksteren is er om 11:00 uur een dienst voor Spakenburg-Zuid. Er zal dan echter geen ruimte zijn voor een uitgebreid kinderprogramma.
  • Het Heilig Avondmaal zal in beide ochtenddiensten een gaande viering zijn. ’s Avonds zal dit zittend gevierd worden, zoals dit ook gewend is bij ons in de gemeente.

Bijzonderheden

De vleugel die nu bij ons op het podium staat zal verplaatst worden vanwege de verbouwing. Er is afgesproken dat deze voor de aangegeven periode in de Noorderkerk op het podium zal staan. De piano kan dus gebruikt worden tijdens de begeleiding van de diensten. Voor de slechthorenden in de gemeente is het verstandig om tijdens de kerkdiensten in de Noorderkerk in het middenblok te gaan zitten. Dit is de plek waar de stoelen zich bevinden. Hier werkt de ringleiding namelijk en is de dienst beter te volgen. De witte gegrafeerde stenen van overleden gemeenteleden, die voorin de Maranathakerk liggen, worden, voor de periode van de renovatie, meegenomen naar de Noorderkerk.

Infomarkt

Woensdag 18 maart vanaf 19.30 uur zal er een infomarkt plaatsvinden in de Maranathakerk. Deze infomarkt is bedoeld om een duidelijker beeld te krijgen van de renovatie van de kerk. Ben je benieuwd hoe alles zal verlopen en wat er precies gaat gebeuren? Je bent van harte welkom! Er zal die avond vrije inloop zijn, dus ook als je wat later komt wordt je hartelijk ontvangen. De avond zal rond 21:30 eindigen.