Privacy

Home » Privacy

Voor de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Spakenburg-Zuid is privacy voor haar leden, oud-leden en gastleden, alsmede een veilige omgeving, van groot belang. Als kerk zijn we geroepen tot dienst aan de wereld waarin het samen christen zijn, omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een levende gemeenschap belangrijke pijlers zijn. Daarom willen we zorgvuldig met elkaars privacy omgaan.

De hier bijgevoegde privacyverklaring en het verwerkingsregister zijn bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens  en de doelen en grondslagen voor de gegevensverwerking binnen de Maranathakerk. Het geeft betrokkenen inzicht in welke gegevens worden verwerkt, welke rechten een betrokkene heeft met betrekking tot verwerking van zijn of haar gegevens en welke commissie hiervoor binnen de Maranathakerk te benaderen is.

Privacybeleid: 

Verwerkingsregister: