Plek homo’s in de kerk

Home » Plek homo’s in de kerk

In 2019 is door de kerkenraad uitgebreid nagedacht en gesproken over de plek in onze gemeente voor homoseksuele broeders en zusters met een relatie.  Dit naar aanleiding van een aantal concrete vragen aan de kerkenraad.

In haar vergadering van 16 december 2019 heeft de kerkenraad hieromtrent een aantal besluiten genomen.  Aanleiding, afwegingen en besluiten zijn in de hieronder te downloaden notitie van de kerkenraad beschreven.

Notitie “Plek Homo’s in de kerk”: