Op weg naar de volheid van Christus – Veel gestelde vragen

12 april 2016
Johan Schelling

Op maandag 25 april wordt een speciale gemeentevergadering gehouden waarin onder andere de bearbeiding van de gemeente na het emeritaat van ds. Mewe wordt besproken. Rondom dit thema is een visie document geschreven: Op weg naar de volheid van Christus.

Vanuit de kerkenraad is alvast nagedacht over vragen die hierover binnen de gemeente kunnen leven. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden zijn in een apart document vastgelegd en terug te vinden bij het visie document via de hierboven aangegeven link.
U / jij kunt het document ook hier downloaden:  pdf

Als u / jij nog vragen hebt dan kunnen deze ook worden gesteld via het volgende mailadres: kerkzijn@spakenburg-zuid.nl
De daar gestelde vragen zullen ook zo veel mogelijk worden meegenomen in de beantwoording die naar de gemeente verspreid zal worden.

samen_bouwen_500