Op weg naar de volheid van Christus – Hoe verder?

27 mei 2016
Johan Schelling

Op weg naar de volheid van Christus

Hoe verder na de gemeentevergadering?

De gemeentevergadering gehouden op 25 april met betrekking tot de bearbeiding van de gemeente ligt alweer even achter ons. Veel broeders en zusters hebben de moeite genomen om op de gemeentevergadering zelf of voor- of achteraf per brief of mail te reageren op de besluiten van de kerkenraad rondom de bearbeiding van de gemeente. De kerkenraad ziet deze betrokkenheid als bijzonder positief.

De gemeentevergadering heeft de kerkenraad veel handvatten en input gegeven om de genomen besluiten te evalueren en waar nodig bij te stellen. Daarover is binnen de kerkenraad de afgelopen weken veel gesproken. Wat met name naar voren kwam op de gemeentevergadering is dat gemeente zelf een actieve rol wil spelen in het omzien naar en helpen van elkaar en het betrekken en motiveren van de broers en zussen die aan de rand van onze gemeente leven. Fijn dat de liefde voor al onze broers en zussen de boventoon voert. Jezus heeft de wet simpel samengevat in God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daar gaan we werk van maken!

De kerkenraad heeft vastgesteld dat er voldoende draagvlak is binnen de gemeente om door te gaan met het traject voor aanstelling van twee kerkelijk werkers. Opbouw van de gemeente, structuur aanbrengen en toerusting van broers en zussen staan daarbij centraal. Dat gaat, zo bidden we, ons en u de instrumenten geven om onze broers en zussen nog meer te betrekken. Want niemand mag achterblijven. U gaat daar samen met de predikanten en ambtsdragers deel van uitmaken. Een mooi maar ook spannend proces.

Het succes van dit alles is echter niet afhankelijk van de aanstelling van de kerkelijk werkers, maar juist van uw betrokkenheid onder de zegen van de Heer. Onze droom is een actieve gemeente waarin de liefde voor elkaar voelbaar is en openheid en kwetsbaarheid gekoesterd worden om zo een gemeente creëren die als onmisbaar wordt ervaren in de samenleving van Spakenburg.

Naar aanleiding van het komende emeritaat van ds. Mewe heeft de kerkenraad zich opnieuw beraden over de situatie die dan zal ontstaan. De kerkenraad onderzoekt verder of en hoe het ontstane gat het beste kan worden ingevuld. De kerkenraad zal verschillende scenario’s afwegen.

De kerkenraad wil binnen dit traject zeer zorgvuldig te werk gaan en blijft u natuurlijk zoveel als mogelijk informeren over de voortgang en andere ontwikkelingen. Wij vragen hiervoor uw geduld en vertrouwen maar vooral ook uw gebed. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij van harte bereid die te beantwoorden. Stuurt u een bericht aan kerkzijn@spakenburg-zuid.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Projectgroep “Bearbeiding gemeente”