Nieuws

Home » NieuwsPagina 2

De Theaterdominee

De theaterdominee, in de persoon van David Heek, neemt ons mee in één van zijn voorstellingen. De oude verhalen uit de Bijbel worden nagenoeg op een speelse manier vertaald naar onze 21e-eeuwse samenleving.  David laat je nadenken over bepaalde teksten

Lees meer

Jeugddienst ME vs Me

Lees meer

Kerk van de Toekomst

In maart 2014 werd het beleidsstuk ‘Op weg naar de volheid van Christus’ verstuurd naar de gemeente. Het beleid van de kerkenraad is er sindsdien op gericht om toe te groeien naar een gemeente die minder gaat leunen op dominees

Lees meer

Stille Week 2019 Maranathakerk

Koning van de Joden             Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) vindt je de letters INRI. Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus. I –

Lees meer

Psalm Pasen tour van The Psalm Project

Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen

Lees meer

Documentaire: Geloof, Passie & Muziek

Harald Pouwels heeft samen met een tweetal andere studenten een korte documentaire (13 min) gemaakt over onze predikant Gertjan van Harten.  Deze documentaire delen we graag met jou. Een paar maanden terug is er ook een documentaire gemaakt die de

Lees meer

Bob Venus: pionier voor 20-ers classis Amersfoort.

Na een half jaar van zoeken, denken en proberen in 2017 (met op 4 november 2017 een inspiratiemiddag met 50 mensen met hart voor jongeren) was 2018 het eerste volle jaar voor pionier Bob Venus in dienst van de kerken

Lees meer

Ds. Meijer neemt beroep aan!

Vanavond heeft dominee Jan Meijer aangegeven dat hij het beroep van onze gemeente heeft aangenomen. Van harte welkom en grote dank aan onze God.

Lees meer

Werkvakantie Modavië: Verkoop Moldavische honing en wijn

Komende zomer reist er een groep van achttien jongeren af naar Moldavië om daar diaconaal werk te verrichten. Het is een enthousiaste groep jongeren en inmiddels zijn er al diverse acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de reis.

Lees meer

Voortgang beroepingswerk (2)

Maandagavond heeft de vergadering van het Moderamen unaniem ingestemd met het voorstel van de beroepingscommissie om ds. J.J. Meijer uit Hardinxveld-Giessendam voor te dragen als predikant voor onze gemeente. Aanstaande zondagochtend 16 december zal ds. Meijer voorgaan in de beide

Lees meer