Micha zondag

15 oktober 2014
Peter-Frans Heek

De diensten van komende zondagmorgen zullen in het teken staan van de Micha-zondag. Duizenden kerken overal in de wereld staan zondag stil bij de problemen van armoede en onrecht in de wereld. In de profetieƫn van Micha worden uitbuiting en onrecht aan de kaak gesteld. Het streven naar gerechtigheid, eerlijkheid is een taak voor alle christenen. Die taak wordt niet kleiner; in de wereld leven honderdduizenden in armoed en onderdrukking. Dit jaar staat het eerste deel van Jesaja 42 centraal in de kerkdiensten op Micha-zondag. Daarover hoop ik (ds. Hoksbergen) te preken. In de dienst zal br. Douwe van de Geest met woord en beeld voorlichting geven over wat gedaan wordt aan armoedebestrijding vanuit onze kerken.Mooie diensten gewenst, onder de zegen van onze Here God!