Meldpunt Misbruik en Vertrouwenspersonen

13 november 2015
Johan Schelling

Zondag zal in beide ochtenddiensten gepreekt worden over 2 Samuël 13:1-22. In dit tekstgedeelte staat het misbruik van Tamar door haar halfbroer Amnon centraal. Als vertrouwenspersonen maken we van dit thema gebruik door tijdens de dienst aandacht te vragen voor het Meldpunt Misbruik en voor de interne vertrouwenspersonen binnen de Maranathakerk.

Ook willen we alle broeders en zusters die binnen de kerk een functie uitoefenen waarbij contact is met jongeren en kinderen onder de 18 jaar, vragen na de beide ochtenddiensten een gedragscode te ondertekenen. Deze gedragscode is ingevoerd omdat de kerkenraad het belangrijk vindt dat mensen die binnen de kerk werken met jongeren en kinderen in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders. Door deze gedragscode te ondertekenen verklaar je dat je de code kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Voor vragen kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Komende zondag zal tijdens beide ochtenddiensten een van de vertrouwenspersonen aanwezig zijn voor vragen of een gesprek na de dienst.

Meer info:  vertrouwenspersonen-en-meldpunt-misbruik

‘Het kerkelijk Meldpunt’: 06-81080117 / info@meldpuntmisbruik.nl