Maranathakerk Energie Neutraal

27 maart 2015
Johan Schelling

Modern rentmeesterschap doen we samen. Het is onze opdracht de aarde te beheren;

We krijgen een prachtige opdracht die God ons in vertrouwen gegeven heeft. De moderne tijd brengt daarin forse uitdagingen met zich mee. Maar niet alleen uitdagingen. Ze geeft ook een moderne dimensie aan ons rentmeesterschap in de vorm van technologische mogelijkheden. Hierdoor zijn wij in staat om op relatief eenvoudige wijze ons kerkgebouw energie neutraal te maken. Dat is belangrijk, omdat we dan de aarde niet leegtrekken, maar verantwoordelijk met haar omgaan. We hebben de aarde immers in bruikleen. Een energie neutraal kerkgebouw is daarmee een denkbare en dankbare stap in een eigentijdse invulling van ons rentmeesterschap.

Laten we dit samen realiseren. Doet u mee?

Om onze kerk energieneutraal te maken, zullen we 40.000 Kwh moeten opwekken. Dit kan gerealiseerd worden door 160 zonnepanelen, die op de zuidzijde van ons kerkdak geplaatst zullen worden. Om deze zonnepanelen te kunnen bekostigen, wordt een eenmalige sponsor-/giftenactie gestart (deze actie is fiscaal aftrekbaar).  De actie is zo opgezet dat je een kwart, half of heel paneel kunt sponsoren, maar meerdere mag natuurlijk ook.

Voor meer informatie: download hier de flyer  pdf

zonnepanelen maranathakerk