Maatregelen rond Coronavirus

13 maart 2020
Johan Schelling

 

Gisteren zijn er verschillende maatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte. Eén van deze maatregelen heeft direct betrekking op ons kerkzijn. Een van deze maatregelen luidt namelijk als volgt: ‘Evenementen waar meer dan 100 mensen samenkomen worden afgelast’. Hoe zit dit dan met bijvoorbeeld de kerkdiensten? 

Gisteravond is een afvaardiging van de kerkenraad en bestuursraad bij elkaar gekomen om te praten over dit onderwerp. Eén ding was van te voren alvast duidelijk. De kerkdiensten kunnen niet doorgaan, tenminste niet op de manier hoe we het nu deden.

De volgende maatregelen zijn besloten voor de kerkdiensten tot en met 31 maart.

In navolging van de landelijke instructies en de richtlijnen van ons kerkverband, hebben we besloten om wel diensten te beleggen, maar met een kleine groep. De rest van de gemeente kan de dienst volgen via Kerkomroep of YouTube. Logischerwijs is er daarom in de ochtend  één kerkdienst die gehouden wordt om 09.30 uur en is er één middagdienst om 16.30 uur.

Per dienst zal een  kleine groep uitgenodigd worden om de dienst bij te wonen, zodat we met maximaal 100 gemeenteleden in de kerk zijn. Dit gebeurt op basis van de wijken. Hier is voor gekozen zodat er toch een ‘gemeentegevoel’ plaatsvind voor zowel de kerkgangers als de dominees

Komende zondag

Voor komende zondag zijn de volgende wijken uitgenodigd voor de dienst van 09.30 uur: A1, B1 & C1. Voor deze dienst worden de ambtsdragers van deze wijken ook uitgenodigd, dit word ook naar hen gecommuniceerd.

De middagdienst voor komende zondag is een doopdienst. Hierover zijn de doopouders al ingelicht. Er is afgesproken dat er een maximaal aantal personen worden uitgenodigd per koppel. Bij deze dienst zullen er dus geen wijken worden uitgenodigd. Daarnaast worden de wijkouderlingen van de doopouders uitgenodigd voor die dienst.

Graag verzoeken wij u om, als u tot de risicogroepen behoort of als u griepverschijnselen heeft, om dan niet naar de kerk te komen.

Toegang tot de kerk

De komende zondagen zal er alleen toegang zijn via het bijgebouw van de kerk. Hierdoor kan er geteld worden hoeveel mensen de kerk binnenkomen zodat we voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Op basis van het uitnodigen van 3 wijken verwachten we normaal gesproken dat we met maximaal 100 mensen in de kerk zullen zijn. Mocht het onverhoopt gebeuren dat er toch meer gemeenteleden in de kerk komen, dan zullen we die helaas moeten verzoeken weer naar huis te gaan en daar de dienst te volgen.

De diensten van een afstand volgen

De diensten zullen gestreamd worden voor de mensen die niet fysiek aanwezig zijn bij de diensten. Dit zal gestreamd worden via Kerkomroep of YouTube. Op de website www.spakenburg-zuid.nl staan zondag de links klaar waarmee u kunt kiezen om te volgen via Kerkomroep of via YouTube.

Collectes

Het collecteren kan zowel gedaan worden in de kerk als van een afstand. In de kerkzaal zal dit gebeuren door middel van een deurcollecte. Als u de kerkdienst bekijkt via het internet kunt u het betreffende bedrag overmaken voor die collecte naar het rekeningnummer van de kerk: NL67 RABO 0311 4932 03.

Kinderbijbelklas, crèche & koffiedrinken

De kinderbijbelklas, crèche & het koffiedrinken worden ook geannuleerd. Het is niet verstandig om dit door te laten gaan.

Activiteiten in de week

De doordeweekse activiteiten, zoals catechisatie, inloopochtend etc. zullen gewoon doorgaan. Dit zijn groepen van minder dan 100 personen.

De infomarkt

Komende woensdag stond er ook een infomarkt op de planning voor de kerkrenovatie. Deze wordt afgelast, we hopen de informatie via een andere manier of op een ander moment naar de gemeente te communiceren.

Advies RIVM

De kerk neemt de adviezen van het RIVM heel serieus en wilt hier daarom ook aan houden. Op deze manier doen wij dit als gemeente. Wij willen iedereen op het hart drukken om ook aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

Tot slot

Wij hopen op begrip van de gemeente voor deze maatregelen. Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Henk Schaap op 0630741859. Wij vragen u nadrukkelijk om niet via social media of kerkapp allerlei discussies te voeren over de genomen besluiten.

We bidden onze goede God om ons als gemeente en de hele wereld na bij te zijn in deze bijzondere periode en uitkomst te bieden rond het corona virus. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de voorzitter Henk Schaap op 0630741859