Kerk van de Toekomst

4 mei 2019
Johan Schelling

In maart 2014 werd het beleidsstuk ‘Op weg naar de volheid van Christus’ verstuurd naar de gemeente. Het beleid van de kerkenraad is er sindsdien op gericht om toe te groeien naar een gemeente die minder gaat leunen op dominees en ambtsdragers en meer werk gaat maken om zich in te zetten als levende leden van het kerkelijke lichaam. Om daaraan te werken, willen we een volgende stap zetten. Hiervoor gaan we de bestuurlijke organisatie van Spakenburg-Zuid anders opzetten.

Er zijn 2 informatieavonden georganiseerd rondom het thema “Kerk van de Toekomst”, op donderdag 9 mei en woensdag 15 mei. Om 19:30 uur is er een inloop met koffie. Om 20:00 uur beginnen de presentaties. Er is tijdens deze avonden ook ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Meer informatie vind je in de memo:
In de memo wordt verwezen naar het document “Op weg naar de volheid van Christus”: