Kennismaking dominee Van Harten

10 maart 2015
Johan Schelling

Afgelopen zondag is tijdens de gemeentevergadering besloten om ds. Gertjan van Harten uit Wezep te beroepen.  Donderdag 12 maart komen hij en zijn vrouw kennismaken met Spakenburg-Zuid.  Ook krijgt hij een rondleiding door ons mooie dorp.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00 – 13:00    Ontvangst met lunch
13:00 – 14:15    Rondleiding door het dorp en de wijk
14:15 – 14:45    Pauze in de kerk
14:45 – 15:15    Bezoek Calvijnschool
15:30 – 16:00    Bezoek pastorie en gesprek CVB
16:00 – 17:00    Ontmoeting met de gemeente
17:00 – 19:00    Eten
19:00 – 19:30    Ontmoeting met de sectie
19:30 – 20:00    Ontmoeting met catechisanten
20:00 – 21:00    Ontmoeting met de gemeente
21:00 – 21:30    Ontmoeting met het moderamen

Er is voor gemeenteleden uitgebreid de tijd om dominee Van Harten en zijn vrouw te ontmoeten en met hen te spreken over het beroep dat op hem is uitgebracht. We hopen op een grote opkomst.