Generaties en Geloofsgesprekken

30 januari 2017
Johan Schelling

Update Kerkelijk Werk Jeugd

Hoe kijken jongere en oudere generaties naar elkaar in de kerk? Hoewel de leefwerelden sterk van elkaar verschillen hebben generaties elkaar hard nodig. Waarom? Om te delen wat geloven is en om van elkaar te leren.

Jongeren van nu vinden het lastig om geloof praktisch vorm te geven. Jongeren zeggen: “Ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. En dat ik na mijn dood naar de hemel ga. Maar die woorden zeggen mij zo weinig.” Jongeren zeggen: “Ik weet wat er in de bijbel staat, maar hoe pas ik dat toe in mijn eigen leven?”

Dertigers en veertigers leven met veel keuzes en verplichtingen. Het opvoeden van hun kinderen, hard werken en daarbij vaak de zorg voor hun ouders. Ze zeggen: “Het valt niet mee om prioriteiten te stellen en je te laten leiden door God en geloof.”

Ouderen zeggen: “Ik leef vanuit genade en vergeving. Ik weet dat ik op God kan vertrouwen. Hij is mijn alles! Ouderen zeggen ook: “Soms twijfel ik, dat vind ik lastig en daar praat ik liever niet over.”

Hoe waardevol en nodig is het voor de Maranathakerk om van elkaar te leren hoe we geloven. In kerkelijk werker jargon heet dat: geloofsgesprekken.

De komende tijd ga ik aan de slag om werkbare handvatten te vinden voor deze mooie gemeente.

Onderstaande las ik op de site van het Praktijkcentrum, een organisatie voor onderzoek en dienstverlening in de kerken gkv.

5 mindsets waar een kerk slechter wordt:

  1. Gods kerk is te veel jouw kerk geworden.
  2. Dingen die we niet willen veranderen noemen we ‘oneerbiedig’.
  3. Dit moet de dominee of de kerkenraad doen; wat het ‘DIT’ ook is.
  4. Dit is hier niet haalbaar…. Dit kunnen we hier beter niet doen….
  5. Dat kan ik niet (of wil ik niet).

5 mindsets waar een kerk van gaat bloeien:

  1. De kerk is van Christus, samen als gemeente een weg zoeken en weer één lichaam worden.
  2. Als God de bron is, is de kerk het water van de rivier, tradities zijn de stroombedding.
  3. Wees actief in je ambt als gelovige.
  4. Geef leiding, wees moedig en volhardend en verwacht van de gemeente dat ze gelovig Christus wil volgen (Filippenzen 2).
  5. Iemand die zichzelf overwint is sterker dan hij die een stad inneemt.

Afke van der Velden
avandervelden@spakenburg-zuid.nl
06-15074346

afke