Gemeenteproject 8/3 naar middagdienst

7 maart 2015
Johan Schelling

40 dagen periode  –  ‘Ga met God’

Het gemeenteproject wordt zondag 8 maart naar de middag – en avonddienst verschoven.

We willen graag een predikant beroepen in de vacature die ontstaan is door het emeritaat van ds. Blok. De kerkenraad stelt aan de gemeente voor ds. Van Harten uit Wezep te beroepen. Hij komt hier zondagochtend voorgaan. Daarom verschuift het gemeenteproject naar de middag – en avonddienst.

Het zal in de preek, het gebed en de liederen gaan om het volgen van de Here Jezus. De tekst voor de preek is Lucas 9: 60 wonderlijke woorden van de Here Jezus die niet echt fijngevoelig lijken te zijn. In beide diensten zal er een kindmoment worden gehouden, compleet met verkeersbord. In de middagdienst zullen enkele gemeenteleden 2 luisterliederen ten gehore brengen, waarbij u natuurlijk mee mag zingen. Het kruisvormig kunstwerk zal deze weken op het podium blijven staan. Ook het bloemstuk zal in het kader staan van week 4 ‘Achter Jezus aan’. Vier stellingen zullen gebeamd worden tijdens de collecte en na afloop van de dienst. Omdat velen dat niet oppakken op dat moment (sommigen maken heel slim vlug een foto met hun iPhone) vermeld ik ze nu maar alvast:

  1. Eerst jezelf begraven!
  2. Uitstel kan dodelijk zijn.
  3. Wees vooruitstrevend (naar Christus toegroeien, Efeziërs 4: 15)
  4. Wees behoudend (aan de waarheid houden, Efeziërs 4: 15)

Ik hoop op een mooie zondag waarop van harte ingestemd wordt met het beroepen van ds. Van Harten en waarop we met overtuiging de 4e week van het project kunnen ingaan bij het volgen van de Here Jezus en het gaan met God.

CJM

 

gametgod