De Maranathakerk

Home » Gemeente » De Maranathakerk

Kerkgebouw

De nieuw gebouwde Maranathakerk is in 1955 in gebruik genomen. Het is een voorbeeld van de architectuur van de zogeheten Delfse School.

_IGP0592b  _IGP0567b  _IGP0569b  _IGP0564b  _IGP5740b

Extern maakt het gebouw met de lage zijbeuken en dwarsbeuken de indruk van een laat Middeleeuws kerkelijk gebouw. Het interieur wordt bepaald door het hoge gebogen hardhouten plafond in spitsvorm gedragen door twaalf kollommen die tussen het schip en de beuken staan. Twaalf herinnert aan de 12 stammen van Israel en de 12 apostelen.

De twee bankenblokken met een breed middenpad vormen de hoofdmoot van de kerk en komen vooraan uit bij een podium met het liturgisch centrum. Centraal middelpunt hiervan is de kansel met klankbord en twee zij-opgangen. Boven de kansel, hoog in de muur, is een glas-in-loodvenster aangebracht welke Schepping en Herschepping wil afbeelden.

_IGP0558b  _IGP0548b  _IGP0560b  _IGP0646b  _IGP0580b 

Het orgel is 22-stemmig, is gebouwd door de Fa.van Leeuwen en telt 1718 pijpen.

Het kerkgebouw telt inclusief de gaanderijen 900 zitplaatsen