Jeugdverenigingen

Home » Gemeente » Jeugdverenigingen

De commissie Jeugdverenigingen heeft als doel te faciliteren dat kinderen vanaf groep 7 lid kunnen worden van een jeugdvereniging waar zij de bijbel kunnen bestuderen. Verder is er ook gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning.

Het organiseren van een kerkkamp, sporttoernooi of een andere activiteiten  gericht voor de jeugd die lid is van een jeugdvereniging zijn activiteiten die door de commissie worden georganiseerd.

De doelgroep van de jeugd zijn kinderen in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar.

De commissie is als volgt samengesteld:

  • Jannie Ruizendaal, t Ruum  6
  • Louise van Twillert, Bachlaan 34
  • Arnoud Hoeve, Ongerweges 25
  • Jasper Beekhuis, Voorsteven 17

De commissie is ingesteld door de kerkenraad, de leden worden door de commissie zelf benoemd. Er wordt gerapporteerd aan ds. Gertjan van Harten.

De commissie zoekt elk jaar nieuwe leiding voor de jeugd die vanaf groep 7 (vanaf 10 jaar) uitgenodigd wordt om lid te worden van een vereniging. Dit zijn gemiddeld 30 tot 40 kinderen die per jaar starten. Verdeeld over drie groepen. Voor elke groep wordt geprobeerd een dubbeltal aan leiding te vinden.

Aan het begin van het seizoen wordt een startuitje georganiseerd, in de kerstvakantie ook een activiteit en aan het eind van het seizoen met medewerking van andere kerkleden een kamp. Al deze activiteiten zijn alleen voor de jeugd die lid zijn van een vereniging.