Aangepaste kerkdiensten

Home » Gemeente » Aangepaste kerkdiensten

Het doel van de commissie ´aangepaste diensten´, die door de kerkenraad is aangesteld, is het mee-voorbereiden van aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze diensten vinden in de Maranathakerk 2 a 3 keer per jaar plaatst.

Een aantal weken voor de geplande aangepaste dienst, nodigt de commissie de predikant uit voor een gezamenlijk overleg. Een thema of Bijbelverhaal wordt vastgesteld en over de verdere invulling van de dienst wordt met elkaar gebrainstormd.

Vervolgens gaat de predikant ter voorbereiding langs bij de verschillende woonvormen (Ongerweges I en II, De Schans, De Botter/De Ark). Hij bespreekt daar het thema en vraagt om gebedspunten. Een van de commissieleden bezoekt de woonvormen om af te spreken wie er meedoen aan de invulling van de dienst (Bijbellezing, voorlezen van geloofsbelijdenis en collecteren).

Verder verzorgt de commissie dat er uitnodigingen worden verspreid en verzorgt de predikant de aankondigingen in het kerkblad.

De commissie bestaat uit:

  • Geja Staal
  • Loes Kok
  • Gerike Nagel.