Enquete Kinderbijbelklas

25 juni 2015
Johan Schelling

Jonge mensen zijn van groot belang voor God en vertegenwoordigen de toekomst van de Kerk en van onze wereld. Het is ons als kerk dan ook alles waard om hierin te investeren!

In onze kerk is er kinderbijbelklas in de diensten van half 11 en half 5. Nu zijn er in de dienst van half 11 heel veel kinderen. Dat is natuurlijk heel fijn, maar we lopen hierbij wel tegen grenzen aan. Er zitten nu te veel kinderen in een te kleine ruimte. Als we dit op willen lossen, hebben we meer helpers nodig. Dan kunnen we kleinere groepen maken. Een andere oplossing voor de te grote groepen zou kunnen zijn om ook kinderbijbelklas in de dienst van kwart voor 9 te geven.

Om een goede keuze te kunnen maken, willen we graag uw mening weten. Daarom is een enquête gemaakt die je hier kunt downloaden: pdf

Als je de enquête hebt ingevuld, kun je deze inleveren in de doos in de hal van de kerk en op de balie bij de koster.