De wegwijzer

4 november 2014
Peter-Frans Heek

De Wegwijzer is een landelijke belangenvereniging voor christenen met psychiatrische problemen en hun omgeving. Het doel van de vereniging is het bieden van ontmoetingen, (netwerk) ondersteuning en voorlichting.

De Wegwijzer vraagt aandacht voor en biedt ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen binnen hun eigen kerkgemeenschap. Zowel binnen de GKV als ook de overige bijbelgetrouwe kerken binnen Nederland. De missie van de Wegwijzer is een vereniging te zijn die de belangen behartigt van:

Hen die leven met een psychiatrische ziekte en ook hun omgeving bijvoorbeeld familieleden.

Indien u donateur wilt worden dan kan dat door jaarlijks € 15,= over te maken op GIRO 5374526 ten name van “De Wegwijzer” te Dordrecht De Wegwijzer is een van de organisatie die de Diaconie als kerk graag steunt.