Maatregelen rondom COVID-19

Home » Maatregelen rondom COVID-19

Om de kerkdiensten op een veilige manier te laten verlopen hebben we een aantal maatregelen genomen als gemeente. Deze worden hieronder uitgelegd. Bekijk hier ook de PDF voor een uitgebreidere uitleg over de maatregelen.

Ten eerste willen wij aangeven dat wij als kerk…

 • … er naar uitkijken elkaar weer te mogen ontmoeten om Gods woord te luisteren en Hem te aanbidden!
 • … de kerkdiensten optimaal willen vormgeven als gemeente binnen de gestelde corona maatregelen van het SKW
 • … het virus niet willen verspreiden en we ons daarom aan de RIVM en SKW adviezen houden
 • … kwetsbaren binnen de gemeente willen beschermen en de mensen in de zorg willen ondersteunen
 • … verwachten dat de maatregelen zo zullen blijven tot ver in seizoen 2020/2021

Het advies van de Steunpunt Kerkenwerk (SKW en RIVM)

 • 1,5 meter afstand, en gezondheidscheck! Bij ziekteverschijnselen blijf je thuis!
 • Kerkgebouw inrichten en een gebruiksplan hebben (zie pdf)
 • Aandacht voor de risicogroep 70+ en kwetsbaren
 • Online erediensten blijven aanbieden blijft noodzakelijk

Het stappenplan voor de Maranathakerk

 • De diensten vinden plaats om 10:00 uur en 19:00 uur.
  • De tijden wijken af ivm ventilatietijd en schoonmaaktijd
  • Ingang alleen via de Prinses Margrietstraat
 • Elke dienst zijn er 100 gemeenteleden welkom.
  Er dient wel een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden.
  Je kunt je aanmelden via  spakenburg-zuid.nl/aanmelden
 • Plaatsen worden aangewezen door ouderling/diaken met een zichtbaar hesje.
  • We vullen de kerk van voor naar achter.
   Bij het verlaten van de kerk van achter naar voren. Op teken van desbetreffende persoon.
  • Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten
 • Koffiedrinken is NIET toegestaan
 • Het eerste en laatste lied mag meegezongen worden
 • Collecte wordt gedaan via de Maranatha app en collectezakken bij de uitgang van de kerk

Voor het volledige gebruiksplan en taken van ouderlingen en diakenen en andere taken binnen de gemeente zie het  uitgebreide PDF gebruiksplan.

Bekijk de PDF over de covid-19 maatregelen