Kerkelijk bureau

Home » Contact » Kerkelijk bureau

Het kerkelijke bureau wordt gehouden op maandagavond (of op dinsdagavond na een 2e feestdag) van 19.00-19.30 uur in de administratiekamer van de Maranathakerk.

Voor de volgende zaken kunt u bij het kerkelijk bureau terecht:

  1. Aanvraag voor de bediening van de Heilige Doop
  2. Aanvraag voor huwelijksbevestiging
  3. Aanvraag en inleveren van attestaties
  4. Doorgeven van verhuizingen

Contact: Kerkelijkburo@spakenburg-zuid.nl

Hoe te handelen bij geboorte, huwelijk en verhuizing

Geboorte
Allereerst stelt u natuurlijk uw wijkpredikant op de hoogte. Voor het aanvragen van de bediening van de Heilige doop gaat u naar het kerkelijk bureau. Dit kan uiterlijk tot de maandag voor de zondag waarop u uw kind wilt laten dopen.

Huwelijk
Een aanvraag voor kerkelijke bevestiging van een huwelijk moet minimaal 6 weken van te voren worden ingediend bij het kerkelijk bureau. Daarmee is er voldoende gelegenheid om de gemeente tweemaal van het voor­genomen huwelijk kennis te geven.

Verhuizing
Bij verhuizing binnen de gemeente kunt u uw nieuwe gegevens doorgeven op het kerkelijk bureau.
Bij vertrek naar een andere gemeente vraagt u uw belijdenis-/gezinsattestatie of doopattestatie aan op het kerkelijk bureau. Bij voorkeur gebeurt dit vier weken voordat u gaat verhuizen. Uw aanvraag wordt op de kerkenraad besproken en daarna ontvangt u uw attestatie op het nieuwe huisadres. Deze attestatie kunt u vervolgens inleveren bij uw nieuwe gemeente. Doopattestaties worden altijd rechtstreeks naar de nieuwe gemeente verstuurd.