Bob Venus: pionier voor 20-ers classis Amersfoort.

15 januari 2019
Johan Schelling

Na een half jaar van zoeken, denken en proberen in 2017 (met op 4 november 2017 een inspiratiemiddag met 50 mensen met hart voor jongeren) was 2018 het eerste volle jaar voor pionier Bob Venus in dienst van de kerken in de classis Amersfoort.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er was de Facebookpagina, er was de site www.zinzoekers.nl . De media wisten Bob te vinden. En Bob begaf zich vrijmoedig in de openbare ruimte van de stad Amersfoort. Er waren kranten-interviews en laatst bijv. nog het televisie-interview in het NPO2-programma ‘Andries’ van Andries Knevel (14 januari 00:15 uur).

Als je Bob vraagt naar zijn werk, zegt hij: ‘Ik wil als reisgenoot met zoekers meewandelen en meebewegen in hun vragen. Daarbij zie ik kerkverlaters en kerkontwijkers niet als mensen die afdwalen, wel als mensen die zonder vaste route op zoek zijn naar God. Kwetsbaarheid is mijn handelsmerk.’ Zo kwam hij in aanraking met diverse jongeren in en uit de GKv.

De kerk van Gebroken Mensen

Het meest opvallend in 2018 is de bouw van de ‘Kerk van Gebroken Mensen’. Bob heeft daarvoor zwarte bierkratten gebruikt. Na voltooiing en presentatie en de try-out op de Eemlandhoeve in de polder van Bunschoten is de kerk op een onderstel geplaatst waardoor hij voor een gemiddelde auto met trekhaak goed te verplaatsen is.

de kerk van gebroken mensen

Maar dat is de buitenkant. In de kerk word je ontvangen door jongeren die hun verhaal hebben verteld op een videofilm. Als je goed zit, zetten ze die aan en kun je er naar luisteren. Dat maakt de vragen concreet. Daarna wissel je samen ervaringen en emoties uit. Op die manier zijn er al meer dan 400 bijzondere ontmoetingen geweest.

De kerk heeft niet alleen in Amersfoort gestaan. Hij was ook te zien op het Graceland Festival van 2018, op het plein bij GKv De Koningshof in Leusden, bij de Christelijke Hogeschool te Ede en bij de Justice-Conferentie 2018 van Tear in Barneveld. Ook in 2019 gaat de kerk weer de straat op in Amersfoort. Om te beginnen binnenkort bij scholengemeenschap Guido de Brès.

‘Losing my religion’

Een van de uitkomsten van het denken en zoeken naar een manier om de doelgroep te bereiken is het concept ‘Losing my Religion’. Een avond op een bijzondere locatie (Bob heeft daar een neusje voor!) in Amersfoort, met als spreker iemand die zijn eigen ervaringen binnen en buiten de kerk goed kan verwoorden, met aansprekende eigentijdse muziek en het liefst ook kunst.

De eerste avond is gehouden op 24 oktober 2018 in kasteel ‘Het Hammetje’. Dat was een groot succes: helemaal volgeboekt met 130 deelnemers. Dat was heel bemoedigend, voor de deelnemers, maar zeker ook voor de pionier. Een tweede editie staat op stapel voor 15 februari 2019. Mensen als Inge Bosscha, Goedhout en Richard Aeikema, en de muziekgroep Boeije komen langs.

Het is de bedoeling dat grote vragen die opduiken bij ‘Losing my Religion’ en andere ontmoetingen worden verzameld en besproken in de setting van een soort cursus, vragen over thema’s als schuld, de hel, zingeving enz. Werktitel: ‘Losing my Religion – your story’. Bob zoekt naar continuïteit en naar community-vorming.

Inspiratie

Bob probeert ook de GKv-gemeenten en vooral hun jongerenwerkers te stimuleren op een goede manier rekening te houden met de behoefte van jongeren om hun eigen weg te kiezen. De inspiratie-middag van november 2017 was een eerste initiatief in die richting. Het plan is dat Bob op 25 januari een avond organiseert met informatie en inspiratie over zijn werk in Armen de Poth.

Ook het plan voor een zinzoekerscafé met iedere maand een inspirerende gast gaat in 2019 van de grond komen. In Bobs hoofd borrelen alweer allerlei ideeën om de kerken en de kerkleden te helpen hartelijk en bescheiden, nee nederig en schuldbewust de straat op te gaan en de hand te reiken aan jongeren die de aansluiting zijn kwijtgeraakt. Hij speelt met een plan voor een belevingsavond voor jongeren om aan de hand van kunstwerken en experiences de reis te maken van ‘hoofd’ naar ‘hart’.

Het organiseren van evenementen kost vaak iets meer dan in de begroting is voorzien. Daarom heeft de GKv Leusden voor extra armslag een rekening geopend. Giften en collecten kunnen naar rekening NL 81 RABO 0331 0089 63 t.n.v. Geref. Kerk (vrijg) – Vrienden van Bob (Zwolle).

Andries Knevel spreek Bob Venus in ‘Andries’