Bijbelzondag 26 oktober

20 oktober 2014
Peter-Frans Heek

Natuurlijk is zondag 26 oktober een bijzondere zondag. Onze predikant, ds. Blok, neemt afscheid van onze gemeente in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij wordt aandacht gegeven aan zijn ambtsperiode van maar liefst 40 jaar! Daar zal terecht veel aandacht aan gegeven worden in en rond de middagdienst van half 5. De ochtenddiensten zijn ‘gewone’ diensten.

Toch is deze zondag ook om een andere reden bijzonder: het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft deze zondag uitgeroepen tot Bijbelzondag. Dat is een jaarlijks weerkerend verschijnsel om aandacht te vragen voor Bijbelvertaling en -verspreiding over de hele wereld. Steeds opnieuw verschijnen er bijbelvertalingen in allerlei talen. Daar is veel geld voor nodig. We vragen u in de erediensten de eerste collecte op de ochtend van die dag bijzonder te gedenken omdat die bestemd is voor het werk van de NBG, zodat de bijbel door nog meer mensen gelezen kan worden en de blijde boodschap nog meer mensen zal kunnen bereiken. Voorafgaande aan de ochtenddiensten zal er (na afkondigingen en stil gebed) een kort filmpje getoond worden. Er zal in de dienst gelezen worden uit de pas verschenen Bijbel in Gewone Taal. De preek gaat over Matteüs 5:3, de eerste zaligspreking uit de Bergrede van de Here Jezus.Het leek ons goed u dit van te voren mee te delen, dan kunt u er rekening mee houden met het oog op de collecte.

Het is eigenlijk elke zondag Bijbelzondag (of is elke dag Bijbeldag?), maar we willen dit geschenk-uit-de-hemel en ook het doorgeven daarvan nadrukkelijk centraal zetten op de komende zondagochtend. Zullen we ons zelf dan ook de volgende vraag stellen: Hoe ga ik zelf om met dit geschenk van God waarin Hij Zichzelf bekend maakt en geeft? Hij vertelt ons niet alles, – we zouden het ook beslist niet kunnen bevatten – maar wel zoveel als nodig is voor ons eeuwig geluk. U hebt de bijbel binnen handbereik. Misschien wel meer dan één. Wat doet u ermee? Dicht laten is niet alleen vrijwillige armoede, maar ook beledigend voor de almachtige God die tegen je wil spreken en je hart zoekt. En ook je geluk.

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *