Willemjan van de Groep

29 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Koor zingt: Genade zo groot
 2. Welkom en mededelingen
 3. Stil gebed
 4. Votum en Groet
 5. Zingen: Psalm 42: 1, 7
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Genesis 12: 1 – 9
 8. Bijbellezing: Matteüs 4: 18 – 22
 9. Bijbellezing: Galaten 4: 18 – 20
 10. Zingen: Op Toonhoogte 273
 11. Kindmoment
 12. Preek
 13. Zingen: Opwekking 346
 14. Voorlezing van de wet
 15. Zingen: NLB 377
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Zingen: Op Toonhoogte 190
 19. Zegen
 20. Gezongen amen