Willemjan van de Groep

29 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Psalm 42: 1, 7
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Genesis 12: 1 – 9
 7. Bijbellezing: Matteüs 4: 18 – 22
 8. Bijbellezing: Galaten 4: 18 – 20
 9. Zingen: Op Toonhoogte 273
 10. Kindmoment
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 346
 13. Voorlezing van de wet
 14. Zingen: Opwekking 720
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Op Toonhoogte 190
 18. Zegen
 19. Gezongen amen