Willemjan van de Groep

26 april 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 16
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Marcus 9: 2 – 29
 7. Zingen: Psalm 77: 1, 2, 3, 6
 8. Kindmoment
 9. Preek
 10. Zingen: Opwekking 789
 11. Voorlezing van de wet
 12. Zingen: Opwekking 640
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Op Toonhoogte 277
 16. Zegen
 17. Gezongen amen