Prof. Dr. B. Kamphuis

9 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 8: 1 – 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezen: Kolossenzen 1: 1 – 23
 7. Zingen: LB 513: 1 – 4
 8. Tekst voor de preek: Kolossenzen 1: 15 – 20
 9. Preek
 10. Zingen: LB 1010: 1 – 4
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: Psalm 98: 4
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Psalm 8: 4 – 6
 16. Zegen
 17. Gezongen amen

Presentatie bij de preek: powerpoint