Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

24 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Psalm 108: 1, 2
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Wie is jouw God?
 6. Bijbellezing: Exodus 17: 8 – 16
 7. Zingen: Ik bouw op U
 8. Verkondiging
 9. Zingen: O kerk, sta op!
 10. De wet
 11. Zingen: Psalm 43: 3, 4
 12. Mededelingen van de kerkenraad
 13. Gebed
 14. Zegen
 15. Zingen: De Heer is mijn Bevrijder