Online Kerkdienst: Ds. Jan Meijer

6 juni 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen:  Psalm 43: 3, 4
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Zie de zon, zie de maan
 6. Bijbellezing: Exodus 33: 12 – 23 en 40: 34 – 38
 7. Zingen: Vul dit huis met Uw glorie
 8. Verkondiging
 9. Zingen: Wees mijn verlangen
 10. De weg die God ons wijst (Kolossenzen 3: 12 – 17)
 11. Zingen: Vader, ik aanbid U
 12. Mededelingen
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. Zegen van God
 15. Zingen: Psalm 146 medley