Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

6 juni 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Votum en groet
 3. Zingen:  Psalm 42: 1
 4. Gebed
 5. Kindmoment
 6. Zingen: Is je deur nog op slot
 7. Bijbellezing: Exodus 25: 10 – 22 en 26: 31 – 37
 8. Zingen: Hier in Uw heiligdom
 9. Preek
 10. Zingen: Ik kom in Uw heiligdom binnen
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: Opwekking 407
 13. Mededelingen
 14. Dankgebed en voorbeden
 15. Collecte
 16. Zegen van God
 17. Zingen: Loof de Koning heel mijn wezen