Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

24 maart 2020
Johan Schelling

Pinksteren

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Votum en groet
 3. Zingen: Ere zij aan God de Vader
 4. Gebed
 5. Kindmoment
 6. Zingen: Door de kracht
 7. Bijbellezing: Handelingen 2: 1 – 6 en 32 – 42
 8. Zingen: De wind steekt op
 9. Tekst: Handelingen 2: 43a
 10. Preek
 11. Zingen: Laat het huis gevuld zijn
 12. De weg die God ons wijst (Efeziërs 4: 25 – 32)
 13. Zingen: Schone start (PvN 51)
 14. Mededelingen
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Zingen: Samen in de Naam van Jezus
 17. Zegen van God