Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

24 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Dit zijn mijn geboden
 6. Bijbellezing: Exodus 20: 18 – 24
 7. Zingen: Psalm 24: 1, 4
 8. Verkondiging
 9. Zingen: Maak mij rein voor U
 10. De weg die God ons wijst (Efeziërs 5: 1 – 14)
 11. Zingen: Psalm 101: 1, 2, 5
 12. Mededelingen van de kerkenraad
 13. Gebed
 14. Zegen van God
 15. Zingen: Leid mij Heer