Online kerkdienst: Ds. Gertjan van Harten

24 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Opwekking 717
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Onder, boven, voor en achter
 6. Bijbellezing: Filippenzen 4: 10 – 20
 7. Zingen: God in de hoog alleen zij eer
 8. Verkondiging
 9. Zingen: U leert me lopen op het water
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Mededelingen van de kerkenraard
 12. Gebed
 13. Zegen
 14. Zingen: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik