Online kerkdienst: Ds. Gertjan van Harten

6 juni 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Votum en groet
 3. Zingen:  Psalm 25: 1 – Nederland zingt
 4. Gebed
 5. Kindmoment
 6. Zingen: “Groot en geweldig”
 7. Bijbellezing: Exodus 24: 1 – 8
 8. Zingen: Tussen vrees en veiligheid – Lev
 9. Tekst: Exodus 24: 8
 10. Preek
 11. Zingen: Jezus’ liefde – sela
 12. Lezing van de wet: Hebreeën 10: 24 – 39
 13. Zingen: Ik weet in wie ik geloofd heb – Joke Buis
 14. Mededelingen
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Psalm 149 – Nederland zingt
 18. Zegen