Online kerkdienst: Ds. Gertjan van Harten

24 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Votum en groet
 3. Zingen: Met open armen
 4. Gebed
 5. Kindmoment
 6. Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen
 7. Bijbellezing: Johannes 17: 1 – 19
 8. Zingen: Psalm 80
 9. Preek
 10. Zingen: Zo lief had de Vader ons
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: What a beautiful name it is
 13. Mededelingen
 14. Gebed
 15. Zegen van God
 16. Zingen: Majesteit