Henk Schaap

4 mei 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Zingen: Opwekking 488
 2. Welkom en mededelingen
 3. Stil gebed
 4. Votum en Groet
 5. Zingen: Opwekking 407
 6. Gebed
 7. Kinderlied: Heer onze Heer (Psalm 8 – Lydia Zimmer)
 8. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 1: 1, 2
 9. Bijbellezing: Lucas 4: 1 – 13
 10. Preek
 11. Zingen: LB 172: 1, 2, 3, 4
 12. Voorlezing van de wet
 13. Zingen: LB 442: 1, 2, 4
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 764
 17. Zegen
 18. Gezongen amen