Ds. J.P. van Bruggen

23 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NGK 145: 1, 2, 3
 5. Gebed
 6. Zingen: Psalm 27: 3, 5
 7. Voorlezing van de wet
 8. Zingen: NGK 161: 2, 3
 9. Bijbellezing: Genesis 42: 1 – 26
 10. Zingen: Psalm 121
 11. Bijbellezing: Genesis 44: 1 – 16 en 32 – 45
 12. Zingen: NGK 174: 1, 2
 13. Preek
 14. Zingen: LVH 252: 1 – 4
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opwekking 616
 18. Zegen
 19. Gezongen amen

Presentatie bij de preek: powerpoint