Henk Schaap

15 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum: Opwekking 640
 4. Groet
 5. Zingen: Opwekking 575
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Psalm 2
 8. Zingen: Psalm 8
 9. Preek – deel 1
 10. Zingen: Nieuwe psalmberijming 2
 11. Preek – deel 2
 12. Zingen: Psalm 42: 3, 5
 13. Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 764
 17. Zegen
 18. Gezongen amen